Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mgoksirzdzieszowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały, takie jak skany dokumentów, zdjęcia, opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy zamieszczone na stronie mogą nie zawierać napisów ze względu na opublikowanie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Gołdyn
 • E-mail: mgoksir@zdzieszowice.pl
 • Telefon: 77 484 23 92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
 • Adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich 7
 • E-mail: mgoksir@zdzieszowice.pl
 • Telefon: 77 484 23 92

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektów M-GOKSiR

 1. Budynek MGOKSiR  – Sala widowiskowo –kinowa, oraz część biurowa przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Budynek jest obiektem ponad trzydziestoletnim i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny, który realizuje wyznaczona osoba. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Powstańców Śląskich 7 z pochylnią dla wózków, oraz wejście do strony biur. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich,
 a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez główne wejście. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol, dolna część sali widowiskowej oraz toalety. W budynku nie ma windy ułatwiającej dostęp do części administracyjnej i pracowni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Hala Sportowa przy ul. Góry Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice
   

Szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 1. Stadion Miejski , ul. Rozwadzka 2, 47-330 Zdzieszowice

Wejście na obiekt  znajduje się na poziomie gruntu co umożliwiający wjazd  dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych,

 

 1. Kąpielisko Miejskie, ul.  Fabryczna 34B, 47-330 Zdzieszowice

Wejście na obiekt  znajduje się na poziomie gruntu co umożliwiający wjazd  dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jest oznaczenie kontrastowe schodów znajdujących się na terenie obiektu. Szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Niecka basenowa posiada wejście dla osób niepełnosprawnych. Wytyczony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Mała architektura przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Obiekt posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Pogoda

Zegar

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny